ЗА НАС

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от “Кимоно” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяваща позицията на Европейския съюз”.

“Кимоно” ЕООД е регистрирана с фирмено дело № 994 / 2005 г. на Благоевградски окръжен съд. От момента на региствацията си фирмата се занимава с дейността "пране и парно гладене" . Основният предмет на дейност на фирмата е предоставяне на услуги в областта на прането и парното гладенето като ръководният състав правят посътъпления които да осигурят предлагането в своето ателие и на услугата “химическо чистене”.

Екипа които представлява организацията е с дългогодишен опит и ключови познания в областта които гарантират на ползвателите на нашите услуги, че имат надежден партньор доставчик на качествени и изпълнени в срок услуги. От нашите услуги се възползват граждани, заведения, хотели и други фирми. За да можем да осигуряваме на своите клиенти необходимото качество, сме оборудвали ателието с нови машини и инсталация. Персонала които Ви обслужва е обучен професионално и ще може да задоволи Вашите изисквания.

Фирмата работи съгласно екологичните изисквания и не допускат замърсяване на ателието и облеклата с остатъчни миризми от химическата обработка и гарантират винаги свеж аромат на помещенията и облеклата.